YORUBA PROVERB

Ohun tó ṣe àkàlàmàgbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rin rínrín, tó bá ṣe igúnnugún á wokoko mórí ẹyin ni. /
If what took laughter away from the crow, had befallen the vulture, it would have been stuck on its eggs.

[We have different tolerance limits]

No comments:

Post a Comment